Datasikkerhed og beskyttelse af personoplysninger

I Nykredit tager vi informationssikkerhed og beskyttelse af vores kunders personoplysninger alvorligt. Vi tilstræber at opretholde den højest mulige informationssikkerhed og har stor fokus på beskyttelse af kundedata.

Cyberrisici og it-sikkerhed

Vi har stærke overvågnings- og kontrolforanstaltninger, der beskytter os mod angreb fra cyberkriminelle. Vi overvåger konstant vores systemer og sikrer den højeste grad af beskyttelse. Vores medarbejdere bliver regelmæssigt testet og uddannet: 

  • Nykredit har sikkerhedspolitikker, beredskabsplaner og forretningsnødplaner. Bestyrelsen godkender informationssikkerhedspolitikken, og Intern Revision kontrollerer og foretager revision af planerne. Planerne er udarbejdet på grundlag af internationale retningslinjer for best practice.
  • Hvert andet år udfører Nykredit en selvvurdering af informationssikkerheden på baggrund af Information Security Forum (ISFM) Benchmark Framework.
  • Nykredit udfører løbende test af cybersikkerheden samt håndterer sikkerhedshændelser, herunder Red Team-test. Alle sikkerhedshændelser bliver således behandlet i henhold til standardprocedurer.
  • Nykredit udfører løbende test af cybersikkerheden samt håndterer sikkerhedshændelser, herunder Red Team-test. Alle sikkerhedshændelser bliver således behandlet i henhold til standardprocedurer.
IT-SIKKERHEDSPOLITIK ERKLÆRING VEDRØRENDE IT-REVISION I NYKREDIT-KONCERNEN

Personoplysninger

I Nykredit behandler vi personoplysninger med stor omhu. Vi deler kun personoplysninger, hvis lovgivningen kræver det af os eller efter tilladelse fra kunden.

 

Uddannelse af medarbejdere

Nykredit er forpligtet til at sikre, at alle medarbejdere har den fornødne viden om behandling af personoplysninger for at kunne varetage deres jobfunktion. 

Alle Nykredits medarbejdere gennemfører uddannelse inden for persondataområdet, der er udarbejdet og vedligeholdes af Finanssektorens Uddannelsescenter. Derudover gennemfører alle medarbejdere et af Nykredit udarbejdet uddannelsesmodul, der sikrer, at medarbejderne undervises i, hvordan personoplysninger håndteres i Nykredit fx i forhold til brud på persondatasikkerheden.

Læs vores privatlivspolitik Håndtering af brud på datasikkerheden