Samfundsansvar

Bæredygtige investeringer

Nykredit investerer altid med en ambition om at bidrage positivt til den verden, som vi alle er en del af. Det gælder både, når vi investerer vores kunders penge og vores egne. Investeringer er en vigtig nøgle til at skubbe verden i en grønnere og mere bæredygtig retning. Desuden mener vi, at selskaber, der udviser omhu og omtanke i forhold til deres kunder, medarbejdere og det øvrige samfund, er mere profitable på den lange bane.

Mand og børn ser på køer

Svanemærket fond

Nykredit har en Svanemærket fond – Nykredit Invest Bæredygtige Aktier, der er den første danskforvaltede, svanemærkede fond. Den har tre år i træk givet et bedre afkast end verdensindekset efter omkostninger. Fonden er også blevet taget godt imod af kunderne. Derfor vil vi i 2020 også lancere en stribe nye balancerede opsparingsprodukter, der har en styrket profil inden for bæredygtighed.

Nykredit er en del af Net Zero Asset Managers Initiative

Net Zero Asset Managers-initiativet forpligter kapitalforvaltere som Nykredit og Sparinvest til at have CO2-neutrale porteføljer i 2050 eller tidligere. Nykredit har også forpligtet sig for at sætte mål for 2030.

Nykredit og Sparinvest har forpligtet sig til at 100% af vores investeringer er placeret, så vi er på linje med målet om en maksimal global temperaturstigning på 1,5 gader og er i dialog med virksomhederne om at gå i den retning. Fra 2020 til 2030 vil Nykredit reducere sin udledning i investeringsporteføljen med 60%.

Læs mere på Netzeroassetmanagers.org

Respekt for danske og internationale regler

Hvert kvartal screener vi de selskaber, vi investerer i. Vi undersøger, om de i deres adfærd respekterer menneskerettigheder, tager hensyn til miljøet og tager afstand fra korruption. Kort sagt: Driver selskabet virksomhed i overensstemmelse med de regelsæt, som FN, OECD, EU og Danmark har vedtaget? Hvis et selskab udviser en adfærd, der strider mod internationale regelsæt, gør vi en ekstra indsats for at få selskabet til at ændre kurs. Hvis det ikke lykkes, bliver selskabet ekskluderet.

Anvendelse af bæredygtighedsanalyser

Informationer om selskabers adfærd i forhold til kunder, medarbejdere og det øvrige samfund kan have betydning for selskabets afkast. Derfor bæredygtighedsanalyserer vi de enkelte selskaber. Analyserne sammenligner selskabet med konkurrenter på miljø (E), sociale forhold (S) og ledelsesforhold (G) og bliver derfor kaldt for ESG-ratings. ESG-ratings er i dag en integreret del af vores aktive forvaltning og risikohåndtering.

En aktiv ejer

I Nykredit nøjes vi ikke med at analysere vores investeringer. Vi går også aktivt i dialog med de største af de selskaber, vi investerer i – og vi benytter vores stemme på generalforsamlinger. Dermed sikrer vi os bredest mulig viden om disse selskabers udvikling.

Sammen om ansvarlighed

Mand og kvinde kigger i papirer

Nykredit har siden 2008 forpligtet sig til at agere i overensstemmelse med de ti FN-støttede principper for ansvarlighed i Global Compact. Desuden har Nykredit som investor siden 2009 forpligtet sig til UN PRI, der er FNs principper for ansvarlige investeringer. Vi samarbejder også med andre danske og nordiske investorer om nye metoder til at investere ansvarligt gennem Dansif og Carbon Disclosure Project. Dansif er en sammenslutning af danske institutionelle investorer, bl.a. pensionskasser, banker og fonde.

Carbon Disclosure Project har siden 2001 samlet CO2-data fra verdens virksomheder, så de kan sammenligne deres indsatser, og så investorer kan inddrage dem i deres beregninger. Sidst, men ikke mindst, deltager Nykredit aktivt i dialogen med danske myndigheder og organisationer om videreudviklingen af metoder inden for ansvarlige investeringer.