Faglig sparring inden for finansiering af vedvarende energianlæg

Nykredit finansierer etablering og drift af energidistributionsanlæg (fx fjernvarme-, el- og naturgasnet). For at sikre, at de rette kompetencer bliver samlet i forbindelse med et projekt, har Nykredit etableret en energisektor- og infrastrukturgruppe, som skal koordinere og målrette indsatsen inden for den danske energisektor. Nykredit vejleder energikunder om alt lige fra kapitalstruktur og kapitalfremskaffelse til klassisk købs- og salgsrådgivning, som ofte kræver et dybdegående kendskab til politiske forhold (fx støtteordninger til vind, sol og biogas). 

Energisektorens markante vækst de seneste 10 år har bl.a. været drevet af store investeringer, som skal omstille energisystemet til vedvarende energi. Her har Nykredit været involveret i flere projekter med en salgs- og rådgivningsindsats rettet mod virksomheder og investorer i den danske energisektor. Vi har for eksempel finansieret mere end 85.000 kilometer elnet, 475 GWh vindmøller og 300 GWh i biogasanlæg, som skal komme de danske forbrugere til gode samtidig med, at investeringerne understøtter omstilling til mere vedvarende energikilder. Nykredit udvikler desuden finansielle produkter til finansiering af netop elnet, vindmøller og biogasanlæg og arbejder målrettet på fortsat at være energisektorens foretrukne finansielle sparringspartner. På den måde bidrager vi til den igangværende omstilling til vedvarende energi i Danmark.