Nykredit donerer kunst til velgørende formål ​

Nykredit har igennem de seneste år gennemført flere arealoptimeringer, hvilket har medført at mange kunstværker og kunstgenstande er endt på lageret.

Med et voksende fokus på socialt medansvar i samfundet samt med en ambition om et grønnere og mere bæredygtigt Nykredit, blev det besluttet at Nykredit i forbindelse med nedbringelsen af egen kunstportefølje, kunne give en håndsrækning til de organisationer og sociale projekter, som har et behov for det.   

Nedbringelsen af kunstporteføljen skal afspejle Nykredits nuværende behov for udsmykninger, samt bidrage med en økonomisk effekt via reducering af ekstern lagerleje, og indtægt ved salg af kunst, der ikke blev brugt. 

I foråret 2017 påbegyndte Nykredit samarbejdet med Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S, der var og forsat er behjælpelig med vurdering og inddeling af kunsten i 3 puljer, heraf værkerne til auktion, værker Nykredit beholder og donationsværker. Donationsværker er kunst, der ikke vurderes til, at kunne begå sig på auktionsmarkedet. Nedjusteringen har medført, at Nykredit kan opnå deres målsætning om max. 300 værker på lager, hvilket betyder at Nykredit forsat gennem 2018, kan donere værker ud til velgørende formål.

Det betyder utrolig meget for Nykredit, at kunsten ”kommer ud at leve”, der hvor der er brug for det og især at kunne få Nykredit på danmarkskortet lokalt, i tråd med samfundsløftet. Derfor er det også med stor glæde, at centerdirektør i Aalborg, Dorte Gamst Boelskifte, kan fortælle om kommende donation af kunst i sit nærområde og udtaler at: ”det glæder mig, at vi med donation af kunsten kigger den vej.”

Nykredit har allerede gennemført de første donationer, hvor 159 værker i juli 2017 blev doneret til det nye Sygehus Lillebælt, efterfulgt af 14 værker til Julemærkefonden i oktober 2017. 2018 har allerede budt på 2 vellykkede donationer i februar 2018 til Dansk Kvindesamfunds Krisecenters nye bygning i København, hvor der var et behov for at kunne skabe en tryg og hjemlig følelse til centerets beboer og deres børn. Den anden donation er gået til Viborg Private Realskole (VPR), der er kunder hos Center Viborg og som købte Nykredits gamle center i byen i sin tid, og går derfor lokalt under navnet ”Kreditten”. Skolelederen havde et stort ønske om, at kunne erstatte de tomme vægge med et inspirerende og kreativt miljø for skolens børn og unge.

På nuværende tidspunkt, har Nykredit med stor hjælp fra Realdania etableret kontakt til flere mulige projektejere, der har fået støtte fra Realdania, i alle dele af landet. Projektejerne har alle har ét fælles ønske; at kunne udsmykke tomme vægge til gavn for deres brugere, elever, beboer mm.