Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber optimerer videndeling. For øjeblikket engagerer vi os i ét socialt partnerskab, hvor vi tror på, at vores medarbejdere kan gøre en forskel for deltagerne. Vi tror også på, at vores medarbejdere bliver beriget. Omkring 40 medarbejdere byder frivilligt ind og bruger deres professionelle viden om og erfaring med privatøkonomi som økonomiske mentorer for mennesker, der har brug for en hjælpende hånd.

Hjælp til voldsudsatte kvinder

I Råd til Livet, som er et mangeårigt samarbejde mellem Mary Fonden, Mødrehjælpen, LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) og Nykredit, bliver voldsudsatte kvinder tilbudt social, økonomisk og juridisk rådgivning. Nykredits medarbejdere yder økonomisk rådgivning med udgangspunkt i den enkelte kvindes behov. Målet er, at kvinden efter et forløb har et bedre overblik og selv er i stand til fremadrettet af styre sin privatøkonomi. Rådgivningen finder sted ca. 25 steder rundt om i landet, dels hos Mødrehjælpen og dels på krisecentre.