Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Forebyggelse af finansiel kriminalitet er et nøgleområde i Nykredit og sker gennem:

  • effektive og gennemsigtige politikker og procedurer
  • stærk ledelse, som synliggør og driver en koncernbred positiv tilgang til forebyggelse af finansiel kriminalitet
  • kvalificerede medarbejderressourcer og uddannelsesprogrammer på alle niveauer og i samtlige forsvarslinjer
  • aktivt samarbejde med relevante myndigheder.
Nykredits politik om hvidvask og terrorfinansiering

Nykredits whistleblowerordning

Nykredit har en whistleblowerordning, hvor medarbejdere anonymt kan indberette overtrædelse eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering.

Hvidvask Task Force

Finans Danmark nedsatte i december 2018 en Hvidvask Task Force. Hvidvask Task Forcen består af interne repræsentanter fra sektoren samt fire eksterne eksperter på området og har som kommissorium at undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen imod hvidvask og terrorfinansiering fremadrettet styrkes gennem fælles initiativer og løsninger på tværs af den finansielle sektor. Nykredit er medlem af Hvidvask Task Forcen og følger dens anbefalinger.

Nykredits organsation

Nykredits organisation, herunder AML-organisation, er bygget op om de tre forsvarslinjer.