Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Forebyggelse af finansiel kriminalitet er et nøgleområde i Nykredit og sker gennem:

  • effektive og gennemsigtige politikker og procedurer
  • stærk ledelse, som synliggør og driver en koncernbred positiv tilgang til forebyggelse af finansiel kriminalitet
  • kvalificerede medarbejderressourcer og uddannelsesprogrammer på alle niveauer og i samtlige forsvarslinjer
  • aktivt samarbejde med relevante myndigheder.
Nykredits politik om hvidvask og terrorfinansiering

Nykredits whistleblowerordning

Nykredit har en whistleblowerordning, hvor medarbejdere anonymt kan indberette overtrædelse eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering.

Whistleblowing policy for the Nykredit Group

Hvidvask Task Force

Finans Danmark nedsatte i december 2018 en Hvidvask Task Force. Hvidvask Task Forcen består af interne repræsentanter fra sektoren samt fire eksterne eksperter på området og har som kommissorium at undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen imod hvidvask og terrorfinansiering fremadrettet styrkes gennem fælles initiativer og løsninger på tværs af den finansielle sektor. Nykredit er medlem af Hvidvask Task Forcen og følger dens anbefalinger.

Nykredits organsation

Nykredits organisation, herunder AML-organisation, er bygget op om de tre forsvarslinjer.

Kom godt videre

Finans Danmarks Hvidvask Task Force

Finans Danmark har udgivet en rapport, der forklarer finanssektorens indsats mod hvidvask og terrorfinansiering. På side 63 kan du læse om Finans Danmarks nye adfærdsprincipper.
Læs mere

Rapport om samfundsansvar

Læs vores Rapport om Samfundsansvar
Download

Politikker

Nykredit-koncernens politikker er centrale for arbejdet med at sikre en ansvarlig og bæredygtig forretning i alle led. Læs vores politikker her.

Læs mere

Risiko- og kapitalstyringsrapport

Læs vores risiko- og kapitalstyringsrapport
Læs mere