Nykredit offentliggør klimamålsætninger for udlånsporteføljen

Glaskuben med flag foran

Foreningsejede Nykredit, der er landets største långiver, offentliggør nu de første 2030-klimamål for to centrale områder af udlånsporteføljen og tilslutter sig samtidig initiativet Science Based Targets initiative.

Nykredit sætter nu som de første konkrete målsætninger for udledningen fra de ejerboliger og ejendomme, som koncernen har lån til. Målene er de første af sin slags herhjemme for de to kundegrupper, som både er helt centrale for Nykredit og den grønne omstilling.

Samtidig tilslutter Nykredit sig – som det første SIFI-institut i Danmark – initiativet Science Based Targets initiative (SBTi), som fastsætter metoder for og validerer virksomheders klimamål. Endelig tilslutter Nykredit sig også Net Zero Banking Alliance (NZBA).

Vi har som samfund en fælles opgave om at skabe et grønnere Danmark. Nykredit er en foreningsejet virksomhed og den største långiver i Danmark, så vi skal selvfølgelig tage del i den opgave. For en finansiel virksomhed af Nykredits størrelse skal en seriøs og ambitiøs indsats for den grønne omstilling understøttes af konkrete målsætninger, der dækker hele koncernen. Derfor offentliggør vi nu udledningsmål for bl.a. vores portefølje af ejerboliger og ejendomme. Samtidig tilslutter vi os SBTi, fordi vi ønsker at få vores mål valideret efter internationale standarder,” siger koncernchef Michael Rasmussen.

Både for porteføljen af ejerboliger og porteføljen af beboelsesejendomme lyder målet på et fald i udledningsintensiteten på 75% i 2030 i forhold til 2021. De to porteføljer dækker tilsammen alle de boligtyper, danskerne bor i – fra ejerboliger og fritidshuse til alment byggeri, andelsboliger og private udlejningsejendomme.

For porteføljen af kontor- og forretningsejendomme lyder målet på 65% i forhold til 2021. For landbrugsporteføljen lyder målet på 45-55% i forhold til 2021. Udledningen fra koncernens egen drift skal desuden reduceres med 85% i forhold til 2021. På investeringssiden fastsatte Nykredit et klimamål i 2021 på 60% reduktion i udledningsintensitet 2030 i forhold til 2019.

Vi har som samfund en fælles opgave om at skabe et grønnere Danmark. Nykredit er en foreningsejet virksomhed og den største långiver i Danmark, så vi skal selvfølgelig tage del i den opgave.

Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit

De nye målsætninger kommer i forlængelse af, at Nykredit allerede har reduceret udledningen for sin egen drift med 80% siden 2012. De seneste år har Nykredit lanceret en lange række af produkter og initiativer for at gøre det nemmere og billigere for kunderne at træffe grønne valg. Flere af dem med tilskud fra vores ejere i Forenet Kredit.

I nedenstående ramme fremgår alle Nykredits klimamålsætninger, der udover ovenstående udledningsmål også indeholder en række understøttende mål. På den måde illustrerer rammen, hvad vi i Nykredit måler på, hvor vi dedikerer vores kræfter i forhold til den grønne omstilling. De målsætninger, der offentliggøres nu, uddybes desuden i vedhæftede baggrundsdokument, som du kan læse her.

Vores kunder og vores medarbejdere skal se de klimamålsætninger, vi nu lægger frem, som en bekræftelse og en tydeliggørelse af vores dybe og langsigtede dedikation til arbejdet med den grønne omstilling. Den kraftigt stigende inflation, energisituationen og den generelle økonomiske usikkerhed, vi står midt i, ændrer ikke på, at den grønne omstilling er en udfordring, vi kan og skal adressere som virksomhed og som samfund. Derfor vil vi fortsat og i mange år frem holde fokus på at hjælpe vores kunder på vej i den grønne omstilling – mens vi selvfølgelig også vil være der for de kunder, der har brug for os i den aktuelle situation,” siger Michael Rasmussen og fortsætter:

Vi er bevidste om, at vi ikke kan sikre indfrielse af klimamålsætningerne på egen hånd. Grøn omstilling er en holdsport. Vi vil gøre, hvad vi kan, og vi tror på, at andre store aktører i det danske samfund vil gøre det samme. Ikke mindst tror vi på, at kunderne også vil den grønne omstilling. Derfor tror vi på, at målene vil blive nået.

Læs mere om Nykredits klimamålsætninger for 2030 for udlånsporteføljen her:

Læs om flere initiativer i Nykredit

Samfundsansvar

Nykredit er landets største långiver – den største til boligejerne og en af de største til små- og mellemstore virksomheder, til landbruget og til boligsektoren. Det medfører et særligt ansvar for at drive forretning til gavn for kunderne og samfundet.

Bæredygtig udvikling

Nykredit vil gøre, hvad vi kan, for at løse klimaudfordringerne og skabe et grønnere Danmark. Læs mere om vores arbejde for bæredygtige boliger, virksomheder, landbrug og investeringer her.

 

Rapportering

Vi rapporterer på vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed hvert år i forbindelse med årsregnskabet. Du kan finde vores Rapport om samfundsansvar samt øvrig ESG-relateret rapportering her.