Bæredygtige virksomheder og ejendomme

Den grønne omstilling kræver store investeringer i klimavenligt byggeri, i udvikling af grønne løsninger og i tiltag hos virksomhederne, der kan reducere udledningen af CO2. Det er Nykredit allerede i gang med at finansiere – og det vil vi også gøre i årene, der kommer.

Realkredit finansierer solceller

I sommeren finansierede Nykredit som de første tre store solcelleanlæg med dansk realkredit, der er en unik, billig og sikker måde at finansiere solcelleanlæggene på.

Grønne Obligationer

Nykredit udsteder grønne obligationer, som er øremærket til finansiering af energivenlige ejendomme i Danmark og Sverige.

Læs mere om Grønne Obligationer

Kom godt videre

Bæredygtige boliger

Nykredit-koncernen står sammen med vores partnere i Totalkredit for mere end 45% af private boliglån i Danmark, og det er derfor en helt afgørende prioritering for os at bidrage til at reducere energiforbruget og CO2-udledningen fra private boliger.
Læs mere om bæredygtige boliger

Bæredygtige landbrug

Nykredit er landets største långiver til landbruget, og står derfor stærkt i forhold til at hjælpe med at gøre det nemmere og billigere at træffe grønne valg og understøtte en bæredygtig udvikling i landbruget.
Læs mere om bæredygtige landbrug

Bæredygtige investeringer

Investeringer er en vigtig nøgle til at skubbe verden i en grønnere og mere bæredygtig retning. Desuden mener vi, at selskaber, der udviser omhu og omtanke i forhold til deres kunder, medarbejdere og det øvrige samfund, er mere profitable på den lange bane.
Læs mere om bæredygtige investeringer