Bæredygtige virksomheder og ejendomme

Den grønne omstilling kræver store investeringer i klimavenligt byggeri, i udvikling af grønne løsninger og i tiltag hos virksomhederne, der kan reducere udledningen af CO2. Det er Nykredit allerede i gang med at finansiere – og det vil vi også gøre i årene, der kommer.

Realkredit finansierer solceller

I sommeren finansierede Nykredit som de første tre store solcelleanlæg med dansk realkredit, der er en unik, billig og sikker måde at finansiere solcelleanlæggene på.

Grønne Obligationer

Nykredit udsteder grønne obligationer, som er øremærket til finansiering af energivenlige ejendomme i Danmark og Sverige.

Læs mere om Grønne Obligationer