Ansvarlig forretningspraksis

Fundamentet for Nykredits arbejde med samfundsansvar er, at vi har en forretning, der bliver drevet ansvarligt i alle led.

Vi skal sikre, at vores rådgivning, produkter og ydelser er ansvarlige og bæredygtige både i et samfundsmæssigt perspektiv og i forhold til den enkelte kunde. Vi skal sikre, at vi har en adfærd, vi kan forklare og forsvare. Vi skal forebygge og modvirke, at Nykredit-koncernen bliver misbrugt til finansiel kriminalitet. Vi skal gøre driften af koncernen grønnere ved at reducere vores energiforbrug, CO2-udslip og affaldsmængder. Og vi skal ikke mindst sørge for, at vores medarbejdere arbejder under ordentlige forhold i en kultur, der er præget af tillid, kundeorientering, holdånd og handlekraft.

Nedenfor kan du læse mere på forskellige temaer inden for vores arbejde med ansvarlig forretningspraksis.

Ansvarlig forretningspraksis

Ansvarlig forretningsførelse

Læs mere om Nykredits arbejde med ansvarlig forretningsførelse.
Læs mere

Indsats mod finansiel kriminalitet

Læs mere om Nykredits indsats mod finansiel kriminalitet.
Læs mere

Datasikkerhed

Læs mere om Nykredits arbejde med datasikkerhed.
Læs mere

Et grønnere Nykredit

Læs mere om arbejdet mod et grønnere Nykredit.
Læs mere

Ansvarligt indkøb

Læs mere omkring Nykredits arbejde med ansvarligt indkøb.
Læs mere

Medarbejderforhold

Læs mere om Nykredits medarbejderforhold.
Læs mere

Diversitet og inklusion

Læs mere om arbejdet med diversitet og inklusion i Nykredit.
Læs mere

Nykredits Code of Conduct

Her kan du læse Nykredits Code of Conduct, der er gældende for alle medarbejdere i Nykredit-koncernen.
Læs mere