Banking Risk & AML: Sæt din faglige udvikling først

Kravene til vores Banking Risk & AML-afdeling er høje – både fra myndighederne og fra os selv i Nykredit. Derfor vil du i Banking Risk & AML blive udfordret med komplekse opgaver. Samtidig vil din erfaring og faglighed blive styrket gennem løbende uddannelse og sparring med dine 300+ kolleger i Banking Risk & AML.

Vi sikrer Nykredit og samfundet mod finansiel kriminalitet

Nykredit er landets største långiver: Den største til boligejerne og en af de største til små- og mellemstore virksomheder, til landbruget og til boligsektoren. Det medfører et særligt ansvar for at drive forretning til gavn for kunderne og samfundet.

Hvidvask af penge, finansiering af terrorisme, skatteunddragelse og andre former for finansiel kriminalitet er særdeles skadelig for det danske og internationale samfund. Derfor arbejder vi konstant med at forbedre vores setup for forebyggelse af finansiel kriminalitet, så vores indsatser afspejler den risiko, der indgår i vores forretningsaktiviteter. Det kræver, at vi har ambitiøse og engagerede medarbejdere.

Læs mere om vores indsatser her

Styrk din personlige og faglige udvikling

At sikre Nykredit og samfundet mod finansiel kriminalitet kræver, at vi løbende styrker vores indsatser og udviklingen af vores medarbejdere. Derfor vil du også som en del af Nykredit og vores Banking Risk & AML-afdeling opleve, at du udvikler din faglighed gennem løbende uddannelse. Samtidig har vi et højt niveau af innovation og engagement på tværs af vores teams, hvor vi dækker alt fra komplekst ”detektivarbejde” til koncernbred risikostyring. Her vil du blive udfordret med komplekse opgaver, og din erfaring vil blive styrket gennem sparring med specialister og kolleger.

I Nykredit lover vi udvikling til dig, der vil og kan – og langt de fleste af vores kolleger vil sige, at det gælder både faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af en kultur, hvor vi sætter en ære i at være ambitiøse på dine vegne.

Se vores ledige stillinger her

Holdånd og handlekraft

For at sikre samfundet og vores arbejdsplads bedst muligt, tror vi også på, at vi opnår de bedste resultater, når vi sammensætter teams, hvor medarbejderne har forskellige kompetencer og erfaringer. Derfor vil du i Banking Risk & AML være omgivet af 300 engagerede kolleger med vidt forskellige baggrunde fra fx rådgiverjobbet, PET, advokathuse, dataloger og kriminologi-studiet. Til fælles har vi, at vi spiller hinanden bedre.

I Nykredit vil vi kendes for en kultur præget af kundeorientering, holdånd og handlekraft. Det er derfor også vigtigt for os at være en inkluderende arbejdsplads, hvor alle medarbejdere oplever ligeværd og mærker, at deres unikke bidrag både anerkendes og inddrages.

Klar på mere udvikling?