Medarbejderforhold

Nykredit vil bidrage til udvikling i hele Danmark. Bæredygtig udvikling og ansvarlig virksomhedsdrift til gavn for kunderne kræver kompetente, engagerede og tilfredse medarbejdere.

Trivsel på arbejdspladsen hos den enkelte medarbejder er afgørende for såvel den enkeltes hverdag som for virksomhedens evne til at kunne bidrage positivt til samfundet omkring sig. Nykredit forebygger og arbejder
på at løse eventuelle udfordringer med trivsel, tilfredshed og oplevelse af arbejdsmiljøet. Medarbejderudvikling skal sikre, at medarbejderne har de kompetencer, vores kunder efterspørger – at de kan give den bedste rådgivning, udnytte de digitale muligheder og overholde lovkrav og Nykredits Code of Conduct.

Grundlæggende høj medarbejdertilfredshed

Vores medarbejdere er stolte af at være Nykredit’ere. Omdrejningspunktet for arbejdet med medarbejderforhold i Nykredit er den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Vi er særligt stolt af, at vi ligger højt på parametre som arbejdsglæde, ledelse, læring og udvikling – og at medarbejderne i stigende grad anbefaler andre at arbejde i Nykredit.

Medarbejderfordele:

I Nykredit arbejder vi hver dag målrettet på at skabe de bedste rammer, der øger trygheden og tilfredsheden blandt vores medarbejdere. Det betyder f.eks. at vi tilbyder:

  • Sundhedsforsikring
  • Tandforsikring
  • Attraktive vilkår for barsels- og forældreorlov
  • Fleksible lønpakker
  • Årlig medarbejdertilfredshedsmåling
  • Mulighed for fleksibel arbejdstid- og form

På udvalgte lokationer:

  • Fitness og træningsfaciliter
  • Sund kantineordning

Alle fastansatte​, elever, vikarer, studenter (over 8 timer ugentligt) og piccoliner (over 8 timer ugentligt) er omfattet af ovenstående. Dog er kun fastansatte, der er omfattet af fleksibel lønpakke.

Vigtigste risici

Nykredits væsentligste ressource er medarbejderne. Derfor er det vigtigt, at
Nykredit forholder sig aktivt til at forebygge og løse eventuelle udfordringer med trivsel, tilfredshed og oplevelse af arbejdsmiljøet. Samtidig er det Nykredits opgave at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer – både i dag og i fremtiden.