Kurven er knækket - laveste tro på stigende huspriser i 5 år

Danskernes tro på boligprisstigninger er den laveste i 5 år.

Nykredits huspristillid – der er et udtryk for danskernes forventninger til boligpriserne – faldt til 17,4 i januar 2019. Det er 11%-point lavere end i januar i fjor, hvor huspristilliden var 28,4. Det er samtidig femte måned i træk med aftagende optimisme, og vi skal tilbage til starten af 2014 for at finde lavere niveau.

Kigger vi på svarfordelingen, forventer 44,5% af de adspurgte, at boligpriserne vil stige det kommende år, mens 12,2% forventer at priserne falder. I januar 2018 forventede 58,3% prisstigninger og 5,3% forventede fald. Danskerne er blevet påvirket af det seneste halve års mere negative fokus på udviklingen på boligmarkedet i København og de andre store byer. Ejerlejlighederne fylder omtrent 10% af ejeboligmassen, men fylder langt mere i medierne og danskernes bevidsthed. Der er dog fortsat en overvejende del, som tror på prisstigninger, og vi deler den opfattelse, og forventer huspriser, som også vil øges, om end lidt svagere, i de kommende år.

Lavere fart i Hovedstaden og på ejerlejlighederne trækker ned i samlede forventninger…

Efter en årrække med markante stigninger i huspriserne i og omkring København og Frederiksberg, er priserne nu så høje, at færre købere kan være med. Derfor ser vi at boligmarkedet dér, og i andre af de dyreste områder, puste ud, at der sælges færre lejligheder og huse, samt priser, som har haft faldende tendens siden i sommer. Udviklingen dækkes naturligvis tæt i medierne, og det kan have præget danskerne. Måske især de som bor i Københavnsområdet eller en af de andre store byer, og som på helt nært hold kan se, at det går knap så hurtigt med at få lejlighederne i området solgt, end tilfældet har været i en årrække.

…men opsvinget på boligmarkedet har bevæget sig ud i provinsen

Årsagen til, at danskernes forventninger til boligpriserne i overvejende grad, trods måneder med fald, fortsat peger op, finder man på boligmarkedet uden for de allerstørste byer. I samtlige landsdele vest for Hovedstaden peger pilen fortsat op for boligmarkedet. Fremgangen i handelsaktiviteten og priserne rammer i højere grad længere mod vest, end vi har set i mange år. Det mærker danskerne, og derfor, med rette, forventer knap 45% stigende huspriser det kommende år.

Boligmarkedet generelt i fin form, men der er mere usikkerhed

På vingerne af en solid samfundsøkonomi forventer vi huspriser, som i alle landsdele også stiger i 2019. I takt med at aktivteten på boligmarkedet rykker mod områder, hvor udbuddet er større, og prispresset dermed er mindre, forventer vi, at 2019 vil byde på en lidt lavere prisfremgang end 2018 og 2017. Vi forventer huspriser, som på landsplan stiger med 2,7% i 2019 mod 4% i 2018 og knap 5% i 2017.

Faktaboks: Nykredits Huspristillid

Hver måned tager vi temperaturen på det danske boligmarked med vores indeks for huspristilliden. Den enkelte boligkøbers tillid til boligmarkedet har stor betydning for prisudviklingen, og Nykredits indeks for huspristilliden kan dermed være med til at give en tidlig indikation af udsigterne for huspriserne. Huspristilliden er en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Statistik foretager sammen med sin egen undersøgelse af forbrugertilliden. Nykredits Huspristillid offentliggøres månedligt.

Hver måned stilles cirka 1.500 danskere følgende spørgsmål:

Hvor tror du, at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år sammenlignet med i dag?
… med følgende svarmuligheder:

  • Meget højere
  • Højere
  • På samme niveau
  • Lavere
  • Meget lavere

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsens besvarelser beregnes et nettotal i lighed med det nettotal, som kendes fra forbrugertilliden. Nettotallet beregnes som forskellen mellem den vægtede andel af positive (højere) besvarelser og den vægtede andel af negative (lavere) besvarelser.

Vægtningen sker på følgende måde: Meget højere/meget lavere er vægtet med +1/-1, mens mindre positive/negative svar (for eksempel højere/lavere) er vægtet med +0,5/-0,5. Midterkategorien "på samme niveau" er vægtet med 0. Nettotallet kan variere fra -100 til +100.

Et positivt nettotal betyder, at en overvejende del af danskerne forventer en stigning i huspriserne, og et negativt nettotal, at en overvejende del af danskerne forventer et fald i huspriserne.

Danmarks Statistik gennemfører undersøgelsen i første halvdel af den pågældende måned via telefoninterview med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. Yderligere information om kilder og metoder findes på dst.dk/varedeklaration/1082

Mira Lie Nielsen

Bolig- og formueøkonom: Rådgiver og inspirerer boligejerne - om boligfinansiering, boligpriser, prognoser og rådgivningsbudskaber om husholdningernes formue- og gældsforhold.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 2 min

Frygt for stor økonomisk coronaeffekt ryster markederne

Store fald i europæiske og amerikanske aktiemarkeder i går sendte de brede aktiemarkedsindeks i såkaldt ”korrektion” – dvs. et fald på over 10%. Her til morgen kan man lægge 3 procent yderligere til faldet i Europa.
Økonomiske analyser | 4 min

Femte år i træk med BNP-vækst på over 2%, men Coronavirus spøger

Med dagens tal fra Danmarks statistik har vi det sort på hvidt, at dansk økonomi havde et suverænt 2019. For femte år i træk har vi haft en BNP-vækst på over 2%. Men Coronavirus spøger.
Økonomiske analyser | 4 min

2019 blandt det bedste for boligsalg i dette årtusinde

Antallet af solgte boliger i 2019 blev det højeste i mange år. Vi skal helt tilbage til 2005 for at finde et år, hvor der blev solgt flere boliger i Danmark.