Regnskabssæson i USA – fald i indtjening for første gang i tre år

Den amerikanske regnskabssæson skydes rigtigt i gang i morgen, når de amerikanske storbanker J.P. Morgan og Wells Fargo over middag rapporterer for 1. kvartal.

Hvis det går som analytikerne forventer, vil årets første kvartal for første gang siden 2016 vise fald i indtjeningen i S&P500 (sammenlignet med året før). Et markant skifte fra kvartaler i 2018 med vækstrater på 15-20%. En del kan forklares med bl.a. svagere vækst, højere lønomkostninger, en stærkere dollar og ikke mindst bortfaldet af effekten fra sidste års sænkning af selskabsskatten i USA.

Regnskabssæsonen vil være en lejlighed for investorerne til, foruden at granske markedet på tværs af sektorer, regioner og selskaber, at danne sig et billede af tilstanden i det globale erhvervsklima i en tid med stor usikkerhed om væksten. Vi venter, at regnskaberne fra fx aluminiumsproducenten Alcoa (17/4), anlægsmaskine- og turbineproducenten Caterpillar (24/4) og Apple/GE (30/4) vil være i særlig fokus. Disse regnskaber vil være toneangivende for en pejling fra selskaberne om deres syn på global vækst og ikke mindst udviklingen i kinesisk efterspørgsel, hvor Apple i sidste kvartal så svaghed. Det er i mindst ligeså høj grad selskabernes guidance, som de (bagudskuende) resultater, der er interessant.

Men selvom signalerne fra selskaberne kan bidrage med nuancer, så er udmeldingerne fra selskaberne ikke objektive men en del af en strategisk kommunikation, der skal massere forventningerne. For os betyder det, at vi stadig finder større værdi i at følge de signaler, vi får fra erhvervstillidsindikatorer, som fx PMI, IFO og det amerikanske ISM. Er der tegn på stigende global aktivitet i disse indikatorer, så tror vi sagtens, at det kan dominere bløde signaler fra selskaberne og trække aktiemarkedet op.

En række faktorer kan trække EPS-væksten i minus
Konkret forventes 1. kvartal at byde på en samlet EPS-vækst i det amerikanske S&P 500 på minus 3-5% å/å. Faldet skyldes bl.a. 1) den svagere retning i global vækst, 2) stigende omkostningspres fra navnligt lønsiden, 3) valutamodvind fra en stærkere handelsvægtet USD og 4) udfasning af de positive vækstbidrag fra sidste års skattelettelser i USA. En del sektorer ventes at se faldende indtjening, men især tre trækker ned: Energi (- 10-20% å/å), Materialer (- 10-15% å/å) og IT (- 10% å/å). Alle er de eksponeret mod det seneste års økonomiske afmatning uden for USA. Lyspunkterne ventes at være defensive sektorer som Forsyning og Sundhed med udsigt til indtjeningsvækst på omkring 5% (å/å).

Regnskabssæsonen skal nok bidrage til ekstra udsving i markedet den kommende måned, men da vi generelt vurderer at makroøkonomiske vækstsignaler som vigtigere for markedet end selskabernes annonceringer, og da vi samtidig venter at se bedring i væksten over de kommende måneder, så fastholder vi et positivt syn på aktiemarkedet. Vi foretrækker sektorer som Energi, Finans, og Sundhed. Regionalt foretrækker vi aktier i Europa og Emerging Markets.

Frederik Engholm

Chefstrateg: Beskriver og definerer de store linjer i global økonomi og investeringsforhold. Herunder Nykredits holdning til investering, rente-, valuta- og aktiemarkedet.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Her stiger priserne fortsat i København

Det Københavnske ejerlejlighedsmarked er bremset op efter en årrække med stor handelsaktivitet og priser, der mellem 2013 og 2018 steg omkring 80% i gennemsnit. Nu er situationen en anden.
Økonomiske analyser | 2 min

Konverteringsbølge tårner sig op på 110 mia. - kan vokse til 180 mia.

Dagsfriske tal fra realkreditinstitutterne viser, at der nu er indfriet fastforrentede lån for 109,6 mia. kr. Fristen for at lægge lånet om i denne ombæring er onsdag i næste uge, hvor juli måned rinder ud.
Økonomiske analyser | 2 min

Boligejerne afdrager som aldrig før på boliglånet

Finans Danmarks Udlånsstatstik over alle realkreditlån i Danmark viser, at danske boligejeres afdrag på realkreditlån lød på rekordhøje 18,6 mia. kr. i 1. halvår. Afdragene i år stikker samme periode i 2018 med mere end 1 mia. kr.