Femte år i træk med BNP-vækst på over 2%

Realt BNP steg med 0,3% i 4. kvartal. Det viser den første foreløbige opgørelse, den såkaldte BNP-indikator, fra Danmarks Statistik her til morgen.

Står det tal til troende, voksede BNP med 2,1% sidste år, og i fem år i træk er BNP nu vokset med mere end 2%.

Det er lidt overraskende, at BNP-indikatoren viser fremgang. Det er særligt markedsmæssige serviceydelser, der bidrager til væksten, mens de vareproducerede erhverv viser en afdæmpning, og det harmonerer meget godt med en svagere udvikling i industriproduktionen og eksporten, som gik tilbage. Beskæftigelsen steg heller ikke helt så meget som tidligere.

Dansk økonomi har i det hele taget haft et suverænt år i 2019, og året lægger sig i halen som det femte år i træk med BNP-vækst på over 2%. Især eksporten har været utrolig stærk sidste år på trods af international modvind fra handelskonflikt og gentagne udskydelser af en afklaring om brexit.

Opsvinget har toppet

Selv om 2019 var et fantomår for dansk økonomi, har opsvinget efter alt at dømme toppet for nu. Spåkuglen viser lidt lavere vækst, når vi ser ind i de kommende år, end vi har været vant til på det seneste.

Det hænger for det første sammen med, at væksten på nogle af vores eksportmarkeder er bremset betydeligt op det seneste år. Det må med tiden forventes at smitte af på dansk økonomi. For det andet er vi i en højkonjunktur, hvor mange af de ledige ressourcer på arbejdsmarkedet allerede er hevet ind. Det gør det sværere at opnå samme vækst som under opsvinget, og i sådan en situation er det helt naturligt, at væksten bremser lidt op.

Men det er samtidig værd at holde fast i, at det indenlandske vækstpotentiale er solidt. Konkurrenceevnen er stærk, og både husholdningerne og virksomhederne fremstår velkonsoliderede. Dansk økonomi er derfor godt rustet til at imødekomme de globale risici. Og så har vi endda rigeligt råd til at importere mere, hvis vi skulle nå dertil, hvor kapacitetsgrænsen herhjemme skulle sætte ind.

Fakta om dagens BNP-tal

  • BNP-indikatoren er første bud på BNP-udviklingen, der udkommer 45 dage efter kvartalets afslutning.
  • Derudover kommer der to opgørelser af kvartalets BNP-vækst, hvor resten af forsyningsbalancen også offentliggøres: 1) ”flash”-opgørelsen efter 60 dage (d. 28. februar) og 2) den revidere opgørelse efter 90 dage (d. 31. marts).
  • Efterfølgende kan BNP-væksten også blive løbende justeret ved senere opgørelser af nationalregnskabet, som først er endeligt efter 3 år.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 2 min

Femte år i træk med BNP-vækst på over 2%, men det er slut nu

Realt BNP steg med hele 0,6% i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal
Økonomiske analyser | 3 min

Udsigt til næsten 120.000 ledige i marts og mindst 137.000 i april måned

Dagens ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at bruttoledigheden var uændret i februar, som den har været nu i halvandet år.
Økonomiske analyser | 2 min

Nu 37.000 flere ledige end normalt siden 9. marts

Antallet af ledige personer stiger i disse dag med et hidtil uset tempo.