Højeste konkursniveau i ti år i årets første 9 måneder – men antallet er fortsat ikke på et faretruende højt niveau

251 aktive virksomheder gik konkurs i september – det er en stigning på 7,6% i forhold til august. Samlet medførte konkurserne 1.242 tabte jobs. Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik.

Antallet af konkurser har generelt været stigende siden midten af 2021, hvor vi til gengæld havde et rekordlavt antal konkurser. Dagens tal bekræfter denne tendens. Men i dag ligger antallet af konkurser kun lidt højere end det niveau, som vi så inden pandemien. Altså på ingen måde faretruende højt på nuværende tidspunkt.

I september måned gik der 1.242 job tabt i konkurser, hvilket er en stigning på 39,1% i forhold til august, hvor antallet af tabte jobs dog var relativt lavt. I forhold til den normale dynamik på arbejdsmarkedet, hvor mere end 80.000 i øjeblikket forlader sit job hver måned og næsten lige så mange får et nyt, er det en dråbe i havet. Samtidig hungrer virksomhederne fortsat efter arbejdskraft, så ansatte i konkursramte virksomheder har stadigvæk gode muligheder for at finde et nyt job.

Men antallet vil formentlig stige endnu mere

Generelt er nøgletallene for dansk økonomi fortsat relativt robuste, men ser vi fremad, er der anderledes mørke skyer i horisonten. I øjeblikket er det særligt den eskalerende gaskrise, der tynger udsigten for europæisk og dansk økonomi. Det vil formentlig føre flere konkurser på sigt – selvom enkelte brancher allerede ramt. Særligt synes bygge- og anlægssektoren at være ramt i øjeblikket, hvor en række større selskaber er gået konkurs i første halvår af 2022. Byggebranchen er ramt af en bitter cocktail af stigende renter, faldende aktivitet på boligmarkedet og høje materialeomkostninger, der ikke nødvendigvis kan gives videre til kunderne.

Samtidig står de danske virksomheder også foran en større test i forbindelse med tilbagebetalingen af udskudte moms- og skattebetalinger fra pandemien. Dagens tal bekræfter da også, at 45% af det faktiske antal konkurser i de aktive virksomheder i årets første tre kvartaler, skete i virksomheder med momslån. Samtidig vil flere virksomheder formentlig optage det nye statslån til at dække de rekordstore energiregninger, der rammer postkassen i øjeblikket. Det er nærliggende, at det vil drive konkurstallene op de kommende år. Særligt hvis vi går ind i decideret recession.

Palle Sørensen

Cheføkonom: Beskriver og definerer de store linjer i dansk økonomi. Nykredits cheføkonom er en aktiv stemme i samfundsdebatten ligesom cheføkonomen forholder sig til politiske rammebetingelser.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 2 min

Presset på kronen fortsætter – udvidelsen af rentespændet til eurozonen var ikke nok til at svække kronen betydeligt

Nationalbanken måtte igen intervenere i valutamarkedet i november.
Økonomiske analyser | 4 min

USA’s jobmarked kører videre i overnormalt gear

263.000 flere beskæftigede kom der til i USA i november - en del over forventningen blandt analytikere på 200.000, men stort set som i oktober, hvor der blev skabt 261.000 job.
Økonomiske analyser | 4 min

Udbuddet af boliger til salg banker videre

Udbuddet stiger i alle regioner, men det er i Hovedstadsregionen, at udbuddet stiger hurtigst og også der, hvor vi nu ser priserne falde mest.